Στὸ «Briefing News»: Συνθήκες Χριστουγέννων

Συνέντευξη στήν ιστοσελίδα - ηλεκτρονικό πρακτορείο ειδήσεων «Briefing News» (briefingnews.gr), Δεκέμβριος 2011.

τού Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου


1. Ερώτηση: Σεβασμιώτατε, η Εκκλησία δέν βοηθάει όσο μπορεί αλλά περιορίζεται σέ μία συμβολική στήριξη στούς αναξιοπαθούντες, λένε πολλοί. Είναι έτσι τά πράγματα;

Απάντηση: Δέν ξέρω τί λένε πολλοί, αλλά εγώ ξέρω ότι η Εκκλησία είναι στήριγμα καί ελπίδα γι’ αυτούς πού προστρέχουν σέ αυτήν καί τήν εμπιστεύονται. Οι πολλοί κάθονται έξω από τήν Εκκλησία καί τήν κρίνουν μέ τά δικά τους κριτήρια καί τίς δικές τους σκέψεις. Όλη η ζωή τής Εκκλησίας μέ τήν λατρεία, τήν θεολογία, τήν ποιμαντική της διακονία είναι η παρηγοριά τών ανθρώπων καί νοηματοδοτεί τήν ζωή τους. Δίνει φώς, ζωή, ελπίδα, νόημα, προοπτική. Όταν κανείς ζή μέσα στόν χώρο της τά καταλαβαίνει όλα αυτά. Βεβαίως, η Εκκλησία βοηθά καί οικονομικά τούς ανθρώπους, άν καί δέν είναι Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στούς καιρούς μας πού η Πολιτεία μέ τά όργανά της έχει απογοητεύσει τόν λαό, η Εκκλησία είναι χώρος πνευματικής υγείας. Οι Κληρικοί πού έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία επικοινωνούν όλη τήν ημέρα μέ τούς ανθρώπους, συναναστρέφονται μέ πολλούς, κυκλοφορούν στά καταστήματα καί τούς δημόσιους-κοινωνικούς χώρους καί βοηθούν ποικιλοτρόπως τούς ανθρώπους.

Οι «συμβολικές» κινήσεις «αγάπης» δέν γίνονται από τούς Κληρικούς, πού ασχολούνται μέ τίς πληγές καί τά τραύματα τών ανθρώπων, καί προσπαθούν νά τά θεραπεύσουν. Δέν θέλω νά αναφερθώ στά εκατοντάδες Ιδρύματα πού διαθέτει η Εκκλησία, αφού είναι ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός φορέας τής Πατρίδος μας, αλλά θέλω νά τονίσω ότι όλοι μας δεχόμαστε τήν θαλπωρή τής Εκκλησίας, τό χάδι τού Θεού. Οι Ενορίες, τά Μοναστήρια, είναι χώροι αναψυχής. Η θεία Λειτουργία είναι κοινωνία μέ τόν Θεό καί τούς ανθρώπους, είναι ένα ανοιχτό παράθυρο τού ουρανού στήν γή, καί όταν τό πλησιάζουμε παίρνουμε ζωογόνες ανάσες. Ο άνθρωπος δέν είναι μόνο σώμα, μυαλό καί αισθήσεις, αλλά έχει καί ψυχή, έχει υπαρξιακές καί πνευματικές ανάγκες. Μήν τά επιπεδοποιούμε όλα καί μήν ταυτίζουμε τήν ύπαρξη τού ανθρώπου μέ τήν λογική καί τά υλικά αγαθά.

 


2. Ερώτηση: Πολλοί συνάνθρωποί μας δηλώνουν ότι αδυνατούν νά πληρώσουν τό χαράτσι γιά τά ακίνητα. Δεδομένου ότι δέν μπορούν νά τά βγάλουν πέρα, τί θά τούς συμβουλεύατε;

Απάντηση: Η Εκκλησία είναι η μόνη πού δέν οδήγησε τήν Πατρίδα μας σέ αυτήν τήν κατάσταση, αφού αυτό πού επικρατούσε τά τελευταία χρόνια ήταν μιά φούσκα ευημερίας καί υπερκατανάλωσης. Αντίθετα, η Εκκλησία κηρύττει τό Ευαγγέλιο τού Θεού, πού είναι Ευαγγέλιο ασκήσεως καί εγκρατείας, Ευαγγέλιο ελπίδας καί ζωής, Ευαγγέλιο αγάπης καί φιλανθρωπίας. Η Εκκλησία μέ τήν προφητική της δύναμη ελέγχει κάθε απολυτοποίηση καί εκκοσμίκευση, κάθε παράβαση καί παρακοή, κάθε υποκρισία καί ψεύδος.

Βέβαια, σήμερα τό Κράτος στήν αμηχανία πού τό διακρίνει καί έχοντας ένα φοβικό σύνδρομο χάνει πολλές φορές τό μέτρο καί πέφτει επάνω στούς μισθωτούς καί γενικά στίς αδύναμες κοινωνικά ομάδες τού πληθυσμού. Έτσι, γίνονται πολλές αδικίες. Αδικία είναι η προτροπή γιά υπερκατανάλωση καί οι υπερβολικές δημόσιες σπατάλες, αλλά αδικία είναι καί η υπερβολική καί αγχώδης φορολογία. Ενώ τό Κράτος δέν έχει μηχανισμούς είσπραξης τών φόρων, ενώ δέν έχει κατάλληλα θεσμικά όργανα γιά νά πατάξη τήν φοροδιαφυγή, προσπαθεί νά εισπράξη τούς φόρους μέ τρόπους άδικους, όπως μέσα από τό ηλεκτρικό ρεύμα πού σήμερα είναι ένα είδος ανάγκης. Αλλά, όπως έλεγε ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «τό βία υποτασσόμενον στασιάζει καιρού λαβόμενον», δηλαδή αυτό πού υποτάσσεται μέ τήν βία, στασιάζει στόν κατάλληλο καιρό, όταν ξεπερνιούνται τά μέτρα.

Η Πατρίδα μας θεωρείται από τίς πρώτες 30 πλούσιες Χώρες στόν πλανήτη (ακολουθούν άλλες 170) καί όμως έφθασε σέ αυτήν τήν κατάσταση, γιατί δέν έχει καλούς μηχανισμούς είσπραξης τών φόρων μέ δικαιοσύνη. Γιά παράδειγμα: Πώς είναι δυνατόν οι εφοριακοί υπάλληλοι πού κατά τεκμήριο δέν είναι αγαπητοί στόν λαό, επειδή εισπράττουν φόρους, νά ψηφίζωνται από τόν λαό λαμβάνοντας μεγάλο ποσοστό ψήφων; Καί γιατί τό Κράτος δέν θεωρεί ασυμβίβαστη τήν θέση τού Εφοριακού μέ τό βουλευτικό αξίωμα; Δέν ευθύνεται γι’ αυτό η Πολιτεία; Δέν δίνει ένα μήνυμα στούς ανθρώπους νά επιδιώκουν τήν φοροδιαφυγή;

Μέ ρωτήσατε νά σάς πώ τί θά συμβούλευα τούς ανθρώπους γιά τό «χαράτσι». Θά συμβούλευα τούς πολιτικούς άρχοντες νά μήν προκαλούν τούς ανθρώπους, νά μήν «τούς αλλάζουν τά φώτα» μέ τό χαράτσι διά τής ΔΕΗ, ο οποίος Οργανισμός έχει σκοπό νά δίνη φώς καί όχι νά σκορπά σκοτάδι, νά κάνη τούς ανθρώπους νά χαίρωνται, έστω καί μέ τά ελάχιστα αγαθά πού προσφέρει η τεχνολογία, καί νά μή γίνεται εκβιαστικά ένας εισπρακτικός μηχανισμός.

Από τήν άλλη μεριά εγώ προσωπικά, όπως καί άλλοι τής γενιάς μου, έχουμε ζήσει παρόμοιες περιπτώσεις στά μικρά μας χρόνια. Όταν ήμουν περίπου 10 ετών αντιμετώπισα τό γεγονός πού δέν είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα στό σπίτι καί διαβάζαμε μέ λάμπες πετρελαίου καί είδα τόν πατέρα μου νά φεύγη από τό σπίτι αιφνιδίως γιά νά αποφύγη τήν προσωποκράτηση, λόγω αδυναμίας καταβολής τών φόρων. Δέν πρέπει η Πολιτεία νά μάς γυρίζη πίσω 50-60 χρόνια.

 


3. Ερώτηση: Μήπως η οικονομική κρίση φέρνει τόν κόσμο στήν Εκκλησία; Δεδομένου ότι οι συνάνθρωποί μας σήμερα αναζητούν ένα στήριγμα;

Απάντηση: Σίγουρα οι άνθρωποι θά αναζητήσουν στηρίγματα καί παρηγοριές. Δέν τά αρνούμαι αυτά. Στίς τρικυμίες ο άνθρωπος αναζητά ναυαγοσώστες, στίς θύελλες αναζητά κάποιο καταφύγιο καί στόν πόνο παίρνει παυσίπονο.

Αλλά η Εκκλησία δέν υπάρχει γιά νά δίνη μόνον στήριγμα καί παρηγοριά. Τότε θά λειτουργούσε ως ψυχοναρκωτικό καί χαλαρωτικό, θά ήταν «τό όπιο τού λαού». Η Εκκλησία είναι γιά νά δίνη πληρότητα ζωής, γιά νά νοηματοδοτή τόν ανθρώπινο βίο, γιά νά βοηθά τόν άνθρωπο νά αγαπά τήν ζωή, νά προσφέρη ελπίδα καί φώς, νά διακατέχεται από θείο πόθο καί αγάπη, γιά νά έχη υγιείς σχέσεις μέ τούς ανθρώπους καί μέ τόν Θεό, νά έχη ορμή γιά τό αγαθό, γιά νά πεινά καί νά διψά γιά τήν δικαιοσύνη τού Θεού.

Διαβάζουμε τίς Επιστολές εκείνες τού Αποστόλου Παύλου πού είναι γραμμένες μέσα στήν φυλακή καί θαυμάζουμε γιατί είναι γεμάτες από χαρά καί φώς, από γεύση αληθινής ζωής, απηλλαγμένες από τήν μιζέρια, τήν απελπισία καί τά παράπονα. Τελικά, όλος ο βίος μας, ακόμα καί αυτή η κοινωνική ελευθερία, παρά τά θετικά, είναι μιά φυλακή καί πρέπει νά «αναζητούμε νόημα ζωής καί ελευθερία σέ ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως», όπως είναι ο τίτλος τού βιβλίου τού Victor Frankl, ο οποίος έζησε στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως τού Νταχάου καί τού Άουσβιτς.

Η Εκκλησία υπάρχει γιά νά δίνη ζωή στόν κόσμο ή, νά τό πώ καλύτερα, ο κόσμος δημιουργήθηκε από τόν Θεό γιά νά γίνη Εκκλησία καί νά βρίσκεται μέσα στό Φώς.

 


4. Ερώτηση: Η οικονομική κρίση τί αντίκτυπο έχει στήν νεολαία; Οι νέοι σήμερα πλησιάζουν ή απομακρύνονται από τήν Εκκλησία;

Απάντηση: Οι νέοι σήμερα δέχονται περισσότερο από τούς άλλους τίς συνέπειες τής κοινωνικής κρίσης. Αυτό μέ λυπεί ιδιαιτέρως. Δυστυχώς, εμείς οι μεγαλύτεροι κατασκευάσαμε μιά άρρωστη κοινωνία, στήν οποία κυριαρχεί τό συμφέρον, η ευδαιμονία, τό δίκαιο τού ισχυροτέρου, η υπερκατανάλωση καί έτσι υποχρεώνονται τά παιδιά νά ζήσουν μέσα σέ αυτό τό αρρωστημένο περιβάλλον. Κάναμε τίς οικογένειες κλειστές - «πυρηνικές οικογένειες», πού πολλές φορές βλέπουν μπροστά τους ένα «συναισθηματικό διαζύγιο», καί τίς εγκαταστήσαμε σέ σπίτια - «κλουβιά», μέ τήν λεγόμενη «οικολογική συρρίκνωση», καί κάνουμε τούς νέους νά αναπνέουν τό δηλητηριασμένο «κοινωνικό καυσαέριο» καί τούς είπαμε: «ζήστε σέ αυτό τό περιβάλλον», χωρίς ελπίδα, χωρίς όνειρα, χωρίς νόημα ζωής, χωρίς δουλειά. Ποιός ευθύνεται γι’ αυτό; Η νεολαία ή η «γηραλαία», πού γηράσκει στήν μιζέρια, τήν κακοδαιμονία, τήν αδικία;

Καί τό σημαντικό είναι ότι μερικοί τής λεγόμενης γενιάς τού Πολυτεχνείου πού ανέλαβαν τήν ηγεσία τής Χώρας έχουν τό ποσοστό ευθύνης τους γιά τήν κατάσταση πού έφθασε η Πατρίδα μας, ενώ θά έπρεπε νά υλοποιήσουν τά οράματα τής γενιάς τους.

Από τήν άλλη μεριά οι νέοι διακρίνονται από τό πνεύμα «τής νεοφιλίας» όπως έλεγε ο Λόρεντς, θέλουν κάτι καινούριο, πέρα από τήν στασιμότητα, καί τό κάνουν αυτό μέ τήν επαναστατικότητα πού διαθέτουν. Οι νέοι από τήν φύση τους είναι επαναστάτες καί έτσι αλλάζουν τά κοινωνικά δεδομένα καί βελτιώνονται οι καταστάσεις. Αυτή η επαναστατικότητα, όσο καί άν φαίνεται παράξενο, είναι ένα στοιχείο θετικό, είναι αναζήτηση κάτι ή κάποιου, είναι έξοδος από τήν φιλαυτία καί τήν απόγνωση, αρκεί νά γίνεται μέ θετικό τρόπο. Όταν βλέπω νέους νά αντιδρούν στήν εμφάνισή μου ως Κληρικού, τό εκλαμβάνω ως κίνηση αναζητήσεως καί ως πρόκληση νά τούς προσέξω, ως προσπάθεια αποκτήσεως μιάς επικοινωνίας πού τούς λείπει. Συνήθως η αντίδραση τών νέων εκφράζει μιά κίνηση γιά αλλαγή, γιά βελτίωση, γιά επικοινωνία, γιά ζωή. Μή βλέπουμε σέ κάθε αρνητική κίνηση τό κακό. Άλλωστε, καί τό φαινομενικά αρνητικό μπορούμε μέ τήν προσωπική μας υγιή αντιμετώπιση νά τό μετατρέψουμε σέ θετικό.

Σέ αυτή τήν επαναστατικότητα τών νέων μπορεί νά ανταποκριθή η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία από τήν θεολογία καί τήν ιστορία της είναι επαναστατική εναντίον κάθε κατεστημένου, αρκεί καί οι Κληρικοί καί τά μέλη τής Εκκλησίας νά μήν ταυτισθούν μέ τό κατεστημένο. Η ησυχαστική παράδοση, όπως εκφράσθηκε από τούς αγίους τής Εκκλησίας, είναι μιά διαρκής επανάσταση πού κάνει τόν άνθρωπο πάντα νέο στό φρόνημα, τίς επιθυμίες, τήν ζωή. Μακάρι νά βλέπουμε αυτό τό επαναστατικό καί νεανικό πνεύμα τής Εκκλησίας, όπως τό εκφράζουν οι άγιοι.

 


5. Ερώτηση: Η διαφθορά στήν Εκκλησία μέ επίορκους Ιερείς πώς μπορεί νά αντιμετωπιστή;

Απάντηση: Η Εκκλησία από τήν φύση της καί τήν αποστολή της πολεμά ακατάπαυστα εναντίον τής διαφθοράς τού πνεύματος. Η πτώση τού Αδάμ καί τής Εύας έφερε στούς ανθρώπους τήν φθαρτότητα καί τήν θνητότητα, τήν διαφθορά καί τόν πόνο. Οι Πρωτόπλαστοι, μετά τήν απομάκρυνση από τόν Θεό, φόρεσαν τούς δερμάτινους χιτώνες καί έχασαν τήν απλότητα, τήν ελευθερία, τήν αρχοντιά. Καί έργο τής Εκκλησίας είναι νά πολεμά αυτήν τήν διαφθορά, τήν σκουριά τού πνεύματος, πού είναι η πιό μεγάλη διαφθορά.

Άν όμως εννοήτε καί τήν κοινωνική καί οικονομική διαφθορά, όπως φαίνεται από τήν ερώτησή σας, καί αυτό τό πολεμά η Εκκλησία. Δέν μπορεί κανείς νά είναι μέλος τής Εκκλησίας, Κληρικός ή λαϊκός, καί νά αδική, νά κλέβη, νά φοροδιαφεύγη, νά παρανομή ποικιλοτρόπως. Άν συμβαίνη αυτό, τότε είναι υποκριτής, όπως οι Φαρισαίοι, καί ισχύουν τά «ουαί» τού Χριστού.

Άν υπάρχουν κάποιοι επίορκοι Ιερείς καί Μοναχοί πού εμπλέκονται στήν οικονομική διαφθορά, στήν φοροδιαφυγή καί τίς παράνομες δραστηριότητες, τότε πρέπει νά τιμωρούνται παραδειγματικά. Δέν είναι δυνατόν εμείς πού κηρύττουμε τήν δικαιοσύνη καί τήν κοινωνική ευταξία νά τήν καταστρατηγούμε. Είναι λυπηρό όταν από ορθοδόξους Κληρικούς εκφράζεται η ιησουΐτικη αρχή «ο σκοπός αγιάζει τά μέσα». Η αλήθεια είναι ότι τά μέσα πού χρησιμοποιούμε δίνουν αξία καί νόημα στόν σκοπό.

 


6. Ερώτηση: Λέγεται ότι η εργασιακή εφεδρεία ίσως εφαρμοστή καί σέ μέρος τών κληρικών. Αυτό τί επίπτωση θά έχη στήν λειτουργία τών Ναών;

Απάντηση: Όταν ο άνθρωπος περνά μιά οικονομική κρίση καί όταν η κοινωνία διέρχεται από κοινωνική κρίση, τότε απαιτείται αυτή η κατάσταση νά αντιμετωπισθή πνευματικά. Άλλωστε, η βάση τής οικονομικής καί κοινωνικής κρίσης είναι η πολιτιστική καί πνευματική κρίση. Έτσι, πρέπει οι Κληρικοί νά υποδεικνύουν στούς ανθρώπους τόν αποτυχημένο στόχο, νά τούς εμπνέουν ελπίδα καί αισιοδοξία. Στήν κοινωνία μας απαιτούνται αντισώματα, όπως γίνεται στόν ανθρώπινο οργανισμό, προκειμένου νά αντιμετωπισθούν οι ιώσεις καί οι μικροβιακές λοιμώξεις.

Έπειτα, οι Ιερείς είναι τό κέντρο τού πολιτισμού τού τόπου μας. Όταν κλείνουν οι Ναοί, τότε σταματά νά υπάρχη ένας πνευματικός άξονας, παύει νά κτυπά η καρδιά τού πολιτισμού καί τής παράδοσης σέ έναν τόπο. Δέν είναι δυνατόν, όμως, εν ονόματι τής οικονομικής κρίσης νά διαλύουμε τίς δυνάμεις τής συνοχής τής κοινωνίας. Θεωρώ, μάλιστα, ότι είναι αντιφατικό όταν από τό ένα μέρος προτρέπουμε τήν Εκκλησία νά βοηθήση τούς ανθρώπους καί τήν κοινωνία στήν αντιμετώπιση τής οικονομικής κρίσης καί από τό άλλο μέρος νά αποδυναμώνουμε τά όργανά της. Χρειαζόμαστε τούς πολιτιστικούς καί πνευματικούς αδένες μέσα στήν κοινωνία μας. Δέν πρέπει νά είμαστε μίζεροι ούτε ακριβοί στά «πίτουρα» καί φτηνοί στό «αλεύρι». Η Εκκλησία όχι μόνον κρατά τήν συνοχή τής κοινωνίας, αλλά καί τήν νοηματοδοτεί.

 


7. Ερώτηση: Τί θά κάνετε εάν τεθή επίσημα αυτό τό θέμα;

Απάντηση: Όλα τά θέματα, καί αυτό πού λέτε, τά αντιμετωπίζει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος καί άν χρειασθή θά τό αντιμετωπίση η Ιεραρχία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. Τό πολίτευμα τής Εκκλησίας είναι ιεραρχικώς συνοδικό καί συνοδικώς ιεραρχικό.

 


8. Ερώτηση: Πλησιάζουν τά Χριστούγεννα. Ποιό είναι τό μήνυμά τους σήμερα;

Απάντηση: Η εορτή τών Χριστουγέννων είναι μιά σημαντική εορτή καί τήν αναμένουμε μέ χαρά καί αγάπη. Συνήθως λέμε ότι είναι οικογενειακή εορτή μέ τήν γέννηση καί τήν χαρά τής γεννήσεως.

Σκέπτομαι ότι κάθε γέννηση συνδέεται μέ πόνο, καί κάθε βίωση τού πόνου είναι υπόθεση θέασης τής ζωής μέσα από άλλη προοπτική.
Έτσι, η ψυχολογική καί πνευματική γέννηση, η ωρίμανσή μας, περνά μέσα από τόν πόνο, ο οποίος πόνος θεραπεύει κάθε ηδονή. Είναι χαρακτηριστικός ένας λόγος τού Ντοστογιέφσκι: «Θέτω ένα μάταιο ερώτημα: Τί είναι προτιμότερο; Η μέτρια ευτυχία ή ο υψηλός πόνος;». Καί προτιμούσε τόν πόνο ως αίτιο τής ελευθερίας.

Αυτό σημαίνει ότι τά Χριστούγεννα έχουν ένα υψηλό νόημα πού δέν μπορεί νά περικλεισθή στά φωτάκια, στόν στολισμό τού δένδρου, τίς εκδρομές καί τίς αισθησιακές χαρές. Όταν ο εσωτερικός χώρος μας είναι γεμάτος από μαυρίλα, είναι νεκρός από ελπίδα, τότε οι εξωτερικές χαρές δέν προσφέρουν τίποτε. Τό υπαρξιακό κενό μυρίζει πτωμαΐλα, καί χρειαζόμαστε τό καινό (καινούριο).

Έπειτα, τά Χριστούγεννα δείχνουν τό καθήκον μας πού είναι πρώτιστη ανάγκη μας. Ο Χριστός γεννήθηκε σέ μιά σπηλιά, σέ ξένο μέρος, μέ τό μίσος τής εξουσίας –τού Ηρώδη–, έγινε ξένος καί πρόσφυγας, αντιμετώπισε τήν τραγικότητα τής κοινωνίας. Πόσα παιδιά στόν κόσμο σήμερα δέν γεννιούνται καί δέν μεγαλώνουν μέσα στίς ίδιες συνθήκες, ακόμη καί σέ Χριστιανικές κοινωνίες! Τό σκηνικό επαναλαμβάνεται, η τραγωδία συνεχίζεται, παρά τά βερμπαλιστικά καί συναισθηματικά λόγια.

Μέσα σέ αυτήν τήν τραγικότητα μπορούμε νά προσφέρουμε ό,τι καλύτερο έχουμε, δηλαδή τούς λαμπρούς ύμνους τών αγγέλων καί τήν καθαρή καρδιά τών ποιμένων. Η εορτή τών Χριστουγέννων πρέπει νά φανερώση τήν αγάπη τού Θεού πρός τούς ανθρώπους καί τήν τρυφερότητα τών ανθρώπων πρός κάθε άλλον πού είναι αδελφός καί πονά, υποφέρει καί ζή στήν απόγνωση. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος βάζει στό στόμα τού Χριστού τούτα τά λόγια: «εγώ αλήτης διά σέ», δηλαδή έγινα περιπλανώμενος γιά σένα. Η λέξη αλήτης προέρχεται από τό αλάομαι-ώμαι πού σημαίνει περιπλανώμαι καί δείχνει τήν αγάπη Του γιά τούς ανθρώπους.

Άς μιμηθούμε κι εμείς αυτήν τήν κενωτική καί θυσιαστική αγάπη τού Χριστού, πού είναι η ουσία τής εκκλησιαστικής καί πνευματικής ζωής.–

  • Προβολές: 1724

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance