Εορτή τής Κοιμήσεως τής Υπεραγίας Θεοτόκου - Ταμίας τών ακενώτων θησαυρών

Γραπτό κήρυγμα


Ταμίας τών ακενώτων θησαυρώνΗ εορτή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου ευφραίνει τίς καρδιές μας, γιατί η Παναγία είναι τό πιό αγαπητό πρόσωπο μετά τόν Χριστό. Αυτή μέ τήν καθαρότητα καί τήν ταπείνωσή της έγινε η αιτία τής ενανθρωπήσεως τού Χριστού καί επομένως αιτία τής σωτηρίας μας. Τής χρωστάμε πολλά. Αυτή έδωσε σάρκα στόν Χριστό, αυτή Τόν μεγάλωσε από τά μικρά Του χρόνια, ως Μητέρα Του. Τά κείμενα τών Πατέρων τονίζουν αυτήν τήν προσφορά τής Παναγίας. Καί πράγματι, αποτελεί μεγάλη τιμή τό νά συλλάβη η Παναγία τόν Χριστό εκ Πνεύματος Αγίου, νά Τόν κυοφορήση στήν μήτρα της, νά Τόν γεννήση, νά Τόν θηλάση, νά Τόν μεγαλώση, νά χαίρεται γιά τήν δράση Του, νά πονέση κατά τήν διάρκεια τών Παθών καί τής Σταυρώσεώς Του, νά χαρή γιά τήν Ανάστασή Του, νά Τόν δή νά αναλαμβάνεται στούς ουρανούς καί στό τέλος νά Τόν δή νά έρχεται γιά νά παραλάβη τήν ψυχή της μετά τήν ένδοξη Κοίμησή της. Τί εξαιρετικές καί θείες ευλογίες έλαβε η Παναγία μας! Πόσο μεγάλος ήταν ο πλούτος πού δέχθηκε!

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σκεπτόμενος όλη αυτήν τήν προσφορά καί δόξα τής Παναγίας, λέγει ότι έγινε «ταμειούχος» καί «περιοχή χαρίτων», δηλαδή η Παναγία έγινε ο ταμίας τού πλούτου τής θείας Χάριτος. Όπως τό φώς θερμαίνει καί φωτίζει τό μέρος πού πέφτει, έτσι καί τό Φώς τού Χριστού πού εισήλθε μέσα στήν ύπαρξή της, τήν φώτισε καί τήν γέμισε μέ ουράνιες δωρεές. Ο Χριστός πού είναι τό ευώδες μύρον, τήν μύρωσε καί τήν γέμισε από θεία ευωδία. Η μεγάλη αξία τής Παναγίας έγκειται στό ότι έγινε η Μητέρα τού Χριστού, η «Θεοτόκος καί μητέρα τού Φωτός». Η κοιλία της έγινε πλατυτέρα τών ουρανών καί η ζωή της εξαγιάσθηκε. Η Παναγία είναι ό,τι πολύτιμο έχουμε από ανθρωπίνης πλευράς, τό πιό ευώδες άνθος τής ανθρωπίνης φύσεως.

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι, όπως ο βασιλιάς στά ανάκτορα δίνει τά χρήματα στούς ανθρώπους διά μέσου τού ταμία, δηλαδή τού ανθρώπου πού έχει τό ταμείο, έτσι καί ο Βασιλεύς Χριστός μοιράζει τά πνευματικά του αγαθά διά τής Παναγίας. Γι’ αυτό λέγει γιά τήν Παναγία: «ο τών ακενώτων θησαυρών ταμίας τής διανομής ένεκεν επιτροπεύει», δηλαδή η Παναγία επιστατεί κατά τήν διανομή τών ακενώτων θησαυρών, ως ταμίας τού πλούτου τών ακενώτων θησαυρών τού Θεού. Έτσι εξηγείται η μεγάλη αγάπη τών αγίων πρός τήν Παναγία. Αισθάνθηκαν ότι έλαβαν τά χαρίσματα από τόν Χριστό, διά τής Θεοτόκου, γι’ αυτό τήν παρακαλούσαν διηνεκώς νά τούς προστατεύη.

Οι άγιοι είχαν προσωπική εμπειρία αυτής τής πραγματικότητος, γι’ αυτό καί προσεύχονταν θερμά στήν Παναγία. Αυτό δείχνουν οι δύο Παρακλητικοί Κανόνες –μικρός καί μεγάλος– πού ψάλλαμε όλη αυτήν τήν περίοδο, κάθε απόγευμα στούς Ιερούς Ναούς, αλλά τούς ψάλλουμε καί κάθε φορά πού έχουμε κάποια ανάγκη. Αυτό δείχνει η Ακολουθία τών Χαιρετισμών στήν Παναγία, πού γίνεται κατά τήν περίοδο τής Τεσσαρακοστής, τούς οποίους Χαιρετισμούς οι μοναχοί καί οι ευσεβείς Χριστιανοί διαβάζουν κάθε βράδυ κατά τήν Ακολουθία τού Αποδείπνου. Αυτό δείχνουν καί όλα τά καταπληκτικά Θεοτοκία καί τά τροπάρια τά οποία έχουν συντάξει εξέχοντες υμνογράφοι καί τά ψάλλουμε σέ όλες τίς ιερές Ακολουθίες. Αυτό δείχνουν οι ιερές εικόνες πού παρουσιάζουν τήν Παναγία σέ διάφορες μορφές καί σέ διαφόρους τύπους, αλλά καί τά χιλιάδες προσωνύμια καί κοσμητικά επίθετα πού δόθηκαν σέ αυτήν.

Όλοι οι άγιοι μέ τήν θεοτοκοφιλία τους αισθάνονται ότι η Παναγία είναι ο ταμίας τής θείας Χάριτος, αφού ο Χριστός δι’ αυτής σκορπά τά αγαθά Του σέ αυτούς πού τά ζητούν. Γι’ αυτό ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τήν παρακαλεί: «Μετάδος ημίν πλουσίως, ώ δέσποινα, κάν μή χωρώμεν, χωρητικοτέρους έργασαι». Δηλαδή, τής ζητά νά τού μεταδώση πλουσίως όλα τά χαρίσματα καί τίς δωρεές τού Χριστού, καί άν δέν έχη χώρο νά τόν κάνη χωρητικότερο γιά νά δεχθή περισσότερα καί μεγαλύτερα αγαθά από τόν Χριστό.

Ακένωτος είναι ο πλούτος τής Θεότητος τού Χριστού καί εμείς «εκ τού πληρώματος αυτού» ελάβαμε «χάριν αντί χάριτος» (Ιω. α', 16). Όσοι έλαβαν Αυτόν «έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι» (Ιω. α', 12). Μεγάλος είναι ο πλούτος τής Εκκλησίας πού είναι τό Σώμα τού Χριστού καί μέ τά Μυστήρια καί τήν όλη εκκλησιαστική ζωή πλουτίζουμε πνευματικά. Μεγάλος θησαυρός είναι η Παναγία μας, πού τήν ευλαβούμαστε, τήν αγαπάμε καί τήν σεβόμαστε. Γενικά, ο Χριστός μέ τήν Μητέρα Του καί τούς φίλους Του, δηλαδή τούς Αγίους, μάς γέμισε μέ πολύτιμα δώρα, τήν Χάρη Του, τήν αγάπη Του, τήν ειρήνη Του, τήν σωτηρία μας. Καί στήν Παναγία πού έγινε η αιτία τής χαράς οφείλουμε αιώνια ευγνωμοσύνη.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε πολλές ευκαιρίες νά χαιρόμαστε, νά διώχνουμε τήν απελπισία, τήν απόγνωση καί νά γεμίζουμε από ελπίδα, χαρά, ειρήνη καί φώς. Αδελφοί, μήν αφήνουμε τόν εαυτό μας νά στενοχωρήται από μικροπράγματα καί δευτερεύοντα ζητήματα. Έχουμε μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς, μεταξύ τών οποίων τήν Μητέρα τού Χριστού, τήν Παναγία, τής οποίας είθε νά έχουμε τίς πρεσβείες.

Χρόνια πολλά καί ευλογημένα.

Ο Μητροπολιτης

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ετικέτες: ΓΡΑΠΤΑ ΚΥΡΗΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 1761

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance