Συνέντευξη στήν δημοσιογράφο κ. Μαρίνα Τσαματσούλη: Κρίσεις καί κρίσεις

Συνέντευξη τού Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου στήν δημοσιογράφο κ. Μαρίνα Τσαματσούλη,

περιοδικό «In fact-free press», Ναύπακτος- Ιανουάριος 2013


1. Ερώτηση: Δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλημα στήν χώρα, η Εκκλησία ανταποκρίνεται στό ρόλο της απέναντι στήν φτώχεια; Γνωρίζουμε ότι βγαίνουν συσσίτια. Είναι όμως αυτό αρκετό;
Απάντηση: Η προσπάθεια τής Εκκλησίας δέν είναι εποχιακή ούτε συνδέεται μόνο μέ τήν οικονομική κρίση, τήν οποία περνά αυτήν τήν στιγμή η χώρα μας. Άλλωστε, δέν πρόκειται γιά μιά οικονομική κρίση, γιατί καί η φράση «οικονομική κρίση» δηλώνει κάτι πού έχει παροδικό χαρακτήρα, αλλά πρόκειται γιά κρίση τού πολιτισμού μας καί, όπως έχει γραφή, είναι «συστημική εξέλιξη τού καπιταλισμού», αφού η οικονομία μεταβλήθηκε «από βιομηχανική σέ τεχνολογική-πληροφορική», «τό χρήμα έγινε αόρατο», κινείται μέ ηλεκτρονικά μέσα. Αυτός είναι ο λόγος γιά τόν οποίο ποτέ δέν μπορεί νά αντιμετωπισθή ο ανθρώπινος πόνος πού αυξάνεται καθημερινά. Πάντως, ως Εκκλησία, δηλαδή Κληρικοί καί λαϊκοί, κάνουμε ό,τι μπορούμε γιά νά προσφέρουμε κάτι στούς ανθρώπους πού έχουν ανάγκη. Όμως, η καλύτερη αντιμετώπιση τής φτώχειας είναι, όταν τό Κράτος αναπτύξη τήν κοινωνική πρόνοια, όπως τό βλέπουμε καί σέ άλλα κράτη τής Ευρώπης. Ο άνθρωπος δέν θέλει νά μετατραπή σέ επαίτη-ζητιάνο καί νά τρώη στά συσσίτια, αλλά θέλει νά εργάζεται καί νά συντηρήται από τόν κόπο τής εργασίας του.

2. Ερώτηση: Ποιά είναι τά κριτήρια πού χρησιμοποιεί η Εκκλησία γιά νά βοηθήση τούς ανθρώπους πού έχουν ανάγκη; Τό κράτος μετράει μέ βάση τό ελάχιστο εισόδημα, όταν πρόκειται νά πάρη κοινωνικά μέτρα. Εσείς;
Απάντηση: Η Εκκλησία καί η Μητρόπολή μας αντιμετωπίζουν κάθε μιά περίπτωση ξεχωριστά. Οι γυναίκες τών «Συνδέσμων Αγάπης» είτε από προσωπική εμπειρία τους είτε από υποδείξεις διαφόρων συνανθρώπων μας βλέπουν πού υπάρχουν προβλήματα καί επεμβαίνουν διακριτικά. Δέν είναι μόνον μιά μερίδα φαγητό πού δίνουν, αλλά προσφέρουν υλική, ψυχολογική καί πνευματική υποστήριξη στούς ανθρώπους πού έχουν ανάγκη. Επισκέπτονται τά σπίτια, βλέπουν τά προβλήματα καί επεμβαίνουν ανάλογα. Γιατί ο άνθρωπος ακόμη καί σέ τέτοιες οριακές καταστάσεις τού πόνου είναι ευαίσθητος καί θέλει νά διατηρήση τήν αξιοπρέπειά του.

3. Ερώτηση: Ο Αρχιεπίσκοπος κατανοεί ότι υπάρχει οικονομική κρίση καί προτείνει τήν παραχώρηση εκκλησιαστικής γής γιά καλλιέργεια από αγρότες. Μήπως τελικά πίσω από αυτές τίς κινήσεις κρύβονται άλλες σκοπιμότητες, όπως πολλοί αναρωτιούνται;
Απάντηση: Η πρόταση τού Αρχιεπισκόπου δέν κρύβει κάποια σκοπιμότητα, αλλά βρίσκεται μέσα στήν προοπτική νά βοηθήση η Εκκλησία όσο μπορεί περισσότερο τούς ανέργους νέους στήν αντιμετώπιση τής κρίσης. Η Εκκλησία δέν έχει περιουσία όσο τήν κατηγορούν καί τελικά θεωρώ ότι είναι μύθος ο λεγόμενος «αμύθητος πλούτος» τής Εκκλησίας. Τά οικονομικά στενεύουν, μειώνονται καί πολλές φορές δέν μπορούν νά καλυφθούν τά έξοδα συντηρήσεως καί λειτουργίας τών Ναών καί τών εκκλησιαστικών υπηρεσιών.  Πάντως, ο Αρχιεπίσκοπος άκουσε πολλούς νέους ανθρώπους νά παραπονιούνται ότι δέν έχουν εργασία καί γι' αυτό πρότεινε νά παραχωρηθούν από τήν Εκκλησία αγροτολιβαδικές εκτάσεις πρός χρήση γιά καλλιέργεια καί νά αναπτυχθή πρωτότυπη παραγωγή. Φυσικά, αυτή η πρόταση πρέπει νά μελετηθή απ' όλες τίς πλευρές καί πρέπει νά υπάρχουν Μητροπόλεις καί Μοναστήρια πού διαθέτουν τέτοια περιουσία γιά νά ανταποκριθούν, αλλά καί νά βοηθήση τό Κράτος στήν αποδέσμευσή της. Σήμερα χρειαζόμαστε πρωτότυπες προτάσεις καί όρεξη γιά δουλειά. Δέν μπορεί νά μένουμε στήν μιζέρια καί τήν αδιαφορία ούτε σέ μιά άγονη κριτική.

4. Ερώτηση: Σέ μιά μικρή κοινωνία, όπως είναι αυτή τού δήμου Ναυπακτίας, δέν εμφανίζονται τόσο εύκολα οι άποροι. Εσείς τί περιμένετε: νά έρθουν οι άλλοι σέ εσάς ή πηγαίνετε εσείς νά τούς βρήτε, αφουγκραζόμενοι τίς ανάγκες τής κοινωνίας; Δηλαδή πάμε εμείς στήν Εκκλησία ή έρχεται η Εκκλησία σέ εμάς -στό παιδί της;
Απάντηση: Από τήν πρώτη στιγμή πού ήρθα στήν Μητρόπολη αυτή, δηλαδή πρίν 18 χρόνια, ιδρύσαμε στίς τρείς Ενορίες τής πόλεως Ναυπάκτου τούς «Συνδέσμους Αγάπης», τούς οποίους ανέφερα προηγουμένως. Πρόκειται γιά δεκαπενταμελή Συμβούλια Γυναικών σέ κάθε Ναό πού πλαισιώνονται από πολλές άλλες δεκάδες γυναίκες καί δραστηριοποιούνται σέ διαφόρους τομείς, μεταξύ τών οποίων είναι καί ο τομέας τής φιλανθρωπίας. Μέχρι τώρα οι «Σύνδεσμοι Αγάπης» έχουν κάνει ένα αξιόλογο έργο χωρίς νά διατυμπανίζεται καί τό οποίο κινείται μέσα σέ προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, εντοπίζεται τό πρόβλημα, οι γυναίκες επισκέπτονται τά σπίτια, πολλές φορές μόνες τους καθαρίζουν τούς ανήμπορους ανθρώπους, τούς κάνουν συντροφιά, τούς εξυπηρετούν σέ διάφορες εργασίες κλπ. Όλο αυτό τό έργο γίνεται εθελοντικά. Δηλαδή, δέν αρκούνται σέ ένα πιάτο φαγητό, αλλά προσφέρουν ποικιλότροπη αγάπη πρός τούς αδελφούς μας καί από τό υστέρημά τους. Έτσι, συμβαίνουν καί τά δύο, δηλαδή καί διάφοροι άνθρωποι έρχονται στήν Εκκλησία ζητώντας βοήθεια καί οι άνθρωποι τής Εκκλησίας πλησιάζουν τόν ανθρώπινο πόνο, όπου τόν βρούν.

5. Ερώτηση: Άν δεχτούμε ότι οι σχέσεις Κράτους καί Εκκλησίας είναι αυτές πού είναι, θεωρείτε ότι πρέπει νά παραμείνουν ως έχουν;
Απάντηση: Θεωρώ ότι η κατάσταση στήν οποία περιήλθε τό Κράτος αυτήν τήν περίοδο οφείλεται στό ανοργάνωτο τού δημόσιου τομέα καί στήν αδυναμία είσπραξης τών φόρων καί, φυσικά, στόν τρόπο πού χειρίσθηκαν τά θέματα οι πολιτικοί πού εμείς ψηφίσαμε. Δέν νομίζω ότι στήν κατάσταση αυτή περιήλθε τό Κράτος από τίς υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας καί Κράτους. Δέν είναι αυτό τό κύριο θέμα σήμερα. Άς διοργανωθούν όλα τά άλλα, άς συγκροτηθούν οι δημόσιοι οργανισμοί καί τελικά, άν θέλουν, άς εξετάσουν καί τό θέμα τών σχέσεων Εκκλησίας καί Κράτους.  Άν καί νομίζω ότι δέν μπορούμε νά κάνουμε λόγο γιά «σχέσεις Κράτους καί Εκκλησίας», αλλά γιά καλύτερη οριοθέτηση τών σχέσεων μεταξύ εκκλησιαστικής καί κρατικής διοίκησης. Εκεί βρίσκεται τό πρόβλημα. Κατά καιρούς έχω προτείνει μερικά σημεία στά οποία μπορεί νά βελτιωθούν τά πράγματα, αλλά νομίζω δέν είναι τής παρούσης ώρας ούτε τό πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, όπως φαίνεται. Πολλές φορές μεγενθύνεται από ιδεολογίες καί σκοπιμότητες.

Τελικά, άς φροντίση τό Κράτος νά διοργανωθή κυρίως στόν δημόσιο καί κοινωνικό τομέα, άς πατάξη τήν φοροδιαφυγή καί τήν διαφθορά, άς γίνη ένα δημοκρατικό Κράτος. Γιατί, όταν σέ ένα Κράτος δέν υπάρχει απόλυτη διάκριση μεταξύ τών τριών εξουσιών, ήτοι τής νομοθετικής, τής εκτελεστικής καί τής δικαστικής εξουσίας, τότε αυτό τό Κράτος δέν είναι οργανωμένο δημοκρατικά. Γιά παράδειγμα, ψηφίζουμε έναν βουλευτή γιά τό Κοινοβούλιο γιά νά ασκή νομοθετικό έργο καί όμως αυτός ο βουλευτής ενώ νομοθετεί, μπορεί συγχρόνως νά ασκή καί εκτελεστική εξουσία άν είναι υπουργός, αλλά καί νά διορίζη τήν ανωτάτη δικαστική εξουσία ως μέλος τής Κυβερνήσεως. Αυτό λέγεται σύγχυση εξουσιών, πού δέν συνιστά ένα σύγχρονο δημοκρατικό Κράτος.

6. Ερώτηση: Κάνανε εμφάνιση στό διαδίκτυο ανακοινώσεις πού σάς θίγουν προσωπικά, γιά επεισόδιο πού έλαβε χώρα κατά τήν διάρκεια τής τελετής μέ ένα εκ τών κολυμβητών πού πρώτος έπιασε τόν σταυρό τήν ημέρα τών Θεοφανείων. Γιατί δέν αντιδράσατε άμεσα μέ επίσημη ανακοίνωση; Τελικά, υπήρξε αυτό τό σκηνικό ποτέ;
Απάντηση: Τό «επεισόδιο» πού αναφέρεσθε κατά τήν τελετή τών Θεοφανείων δέν έγινε μέ τόν τρόπο πού παρουσιάσθηκε στόν ηλεκτρονικό τύπο καί οι παρόντες τοπικοί άρχοντες δέν αντιλήφθησαν τίποτε. Εγώ ο ίδιος πού μετά από μία ώρα πληροφορήθηκα ότι δήθεν έγιναν «επεισόδια» στό λιμάνι –όπως τό διάβασαν οι συμπολίτες μας σέ διάφορες ιστοσελίδες– αισθάνθηκα έκπληξη. Ήταν εκπληκτικό νά μαθαίνω ότι δήθεν έφυγα οργισμένος από τό λιμάνι στό μέσον τής ακολουθίας, ότι αρνήθηκα νά δεχθώ τόν κολυμβητή, ότι πέταξα τόν Σταυρό στήν θάλασσα, ότι δημιούργησα επεισόδιο κλπ. Τελικά αποδείχθηκε ότι κάτι είχε σχεδιασθή, ο κολυμβητής παρέμεινε στήν θάλασσα, χωρίς νά έχη τήν διάθεση νά παραδώση τόν σταυρό καί τελικά τόν άφησε καί έφυγε. Καί αυτό τό γεγονός τό έμαθα μετά από πολλή ώρα, όπως καί οι περισσότεροι παρόντες. Η Ιερά Μητρόπολη εξέδωσε ανακοίνωση γιά τό θέμα αυτό τήν ίδια μέρα, όταν καταλάβαμε ότι πήρε μεγάλες διαστάσεις, μέ ευθύνη αυτών πού διοργάνωσαν ή σκηνοθέτησαν τό «επεισόδιο» αυτό. Όμως, όλο τό γεγονός αυτό μέ προβλημάτισε έντονα, κυρίως γιά δύο λόγους.

Ο πρώτος, γιατί υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι σχεδίασαν νά γίνουν «επεισόδια» καί τελικά τά ανύπαρκτα «επεισόδια» τά παρουσίασαν στό διαδίκτυο ως υπαρκτά. Καί διερωτώμαι, είναι δυνατόν νά υπάρχουν άνθρωποι πού νά σχεδιάζουν γεγονότα τά οποία βεβηλώνουν τήν ιερά αυτή στιγμή τής ρίψεως τού Σταυρού στήν θάλασσα κατά τήν τελετή τών Θεοφανείων; Μόνον άσχετοι μέ τήν Εκκλησία θά μπορούσαν νά τό κάνουν.
Ο δεύτερος λόγος είναι τό πώς η παραπλανητική «είδηση» μεταφέρθηκε σέ όλο τόν κόσμο, χωρίς νά υπάρξη η δυνατότητα αντικειμενικής ενημερώσεως καί παρουσιάσεως τής αλήθειας. Στό παρελθόν ήμουν μέλος τού Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, συντάξαμε Κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας καί Κώδικα δεοντολογίας προγραμμάτων στήν ραδιοτηλεόραση καί γνωρίζω πολύ καλά τί παραβάσεις έχουν γίνει καί στό θέμα αυτό. Τελικά, όσοι ασχολούνται μέ τήν ενημέρωση καί δέν θέτουν όρια στόν τρόπο τής εργασίας τους καί δέν σέβονται τίς βασικές αρχές τού λειτουργήματος πού ασκούν, συντελούν στήν καταβαράθρωση τής δημοκρατίας καί στήν επέκταση τής κρίσης. Ο κάθε πολίτης είναι ανυπεράσπιστος σέ κακοήθειες και αθλιότητες, οπότε λειτουργεί η ολιγαρχία καί η δικτατορία τών ολίγων.

7. Ερώτηση: Η διαμάχη μέ τό Μοναστήρι Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος βρήκε τελικά τήν νομική οδό, κάτι τό οποίο δέν συνάδει μέ τήν πρακτική τής Αγάπης, έτσι όπως αυτή βιώνεται καί περιγράφεται μέσα στίς Πράξεις τών Αποστόλων. Εσείς βλέπετε νά επιλύετε τό συγκεκριμένο πρόβλημα μόνο μέ τήν εφαρμογή τών αποφάσεων τής δικαιοσύνης;
Απάντηση: Δυστυχώς, τά σχετικά μέ τήν Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως κατέληξαν στό νά εκδοθή Προεδρικό Διάταγμα γιά τήν διάλυση τής Ιεράς Μονής καί τήν συγχώνευσή της μέ τήν Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης. Λέγω δυστυχώς, γιατί τό ερώτημα είναι: ποιός ευθύνεται γιά τήν κατάληξη αυτή; Είναι σίγουρο ότι η μακροχρόνια απείθεια τής Μονής πρός στήν Ιερά Σύνοδο καί πρός τούς κατά καιρούς Μητροπολίτες οδήγησαν τά πράγματα εδώ, γιατί κανένας στό Κράτος δέν μπορεί νά είναι ανέλεγκτος. Αλλά σέ αυτό τό σημείο οδήγησαν τά πράγματα καί οι άνθρωποι εκείνοι πού θέλησαν νά παίξουν τόν ρόλο τού οπαδού. Πάντως, η οπαδοποίηση τής εκκλησιαστικής ζωής καί η ποδοσφαιροποίηση τού χώρου τής Εκκλησίας είναι ένα πραγματικό έγκλημα. Επί τέλους, άς αφεθή καί ένας χώρος σεβασμού, αγάπης καί σοβαρότητας. Όλα πρέπει νά βεβηλώνωνται;
Προσπάθησα νά κάνω τά πάντα γιά νά βρώ λύσεις, συγκροτήθηκαν Επιτροπές επί Επιτροπών καί όλα αυτά συναντούσαν τήν απόλυτη άρνηση τής Ιεράς Μονής. Πιθανόν αυτό συμβαίνει, γιατί υπάρχει κάτι πού πρέπει νά κρυφτή, νά μή έλθη στό φώς.  Φυσικά, πρέπει νά υπάρχη αγάπη, αλλά αυτό δέν μπορεί νά καταργή καί τήν δικαιοσύνη, τήν κανονικότητα καί τήν νομιμότητα σέ μιά ευνομούμενη Πολιτεία. Δέν ζούμε σέ μιά έρημο μόνοι μας. Ο γιατρός αγαπά τόν ασθενή του καί πολλές φορές θά χρειασθή νά κάνη επεμβάσεις από αγάπη καί γιά τήν επικράτηση τής δικαιοσύνης. Δέν είναι δυνατόν μιά Ιερά Μονή νά είναι κακό παράδειγμα στήν διαχείριση τού δημοσίου χρήματος. Όποιος εισδύσει στήν ουσία τού θέματος αυτού θά εκπλαγή.
Προσωπικά δέν είμαι διατεθειμένος νά ανεχθώ τήν οικονομική διαφθορά καί τίς αναρχοαυτόνομες ενέργειες μερικών ανθρώπων, οι οποίοι προέρχονται από τόν χώρο τής Εκκλησίας.

8. Ερώτηση: Είναι γνωστό ότι είστε πολυγραφότατος καί εν γένει πολύ μορφωμένος. Έχετε νιώσει ποτέ ότι πνίγεστε μέσα σέ μιά μικρή Μητρόπολη, όπως είναι αυτή πού διοικείτε;
Απάντηση: Έχω μάθει στήν ζωή μου νά μή πνίγομαι από μικροπρέπειες, νά ζώ ελεύθερα καί στούς ανοικτούς χώρους τής οικουμένης καί στό στενό κελλί τού μοναχού. Στήν Μητρόπολη αυτή ήρθα νά εργασθώ καί θεωρώ τιμή μου πού είμαι Μητροπολίτης αυτής τής ιστορικής Μητροπόλεως καί απέρριψα επανειλημμένως προτάσεις από τούς δύο τελευταίους Αρχιεπισκόπους, γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους, νά μετατεθώ σέ μεγάλες Μητροπόλεις.
Άν είναι κάτι πού μέ στενοχωρεί, προσωρινά, είναι οι συκοφαντίες τών ανθρώπων πού επαναλαμβάνονται παρά τίς εξηγήσεις πού έδωσα κατά καιρούς. Δέν είναι δυνατόν ύστερα από τόσες εξηγήσεις ότι δέν αγαπώ τά χρήματα καί προσπαθώ νά είμαι πτωχός καί νά πεθάνω πτωχός νά υπάρχουν άνθρωποι συνειδητά, σκόπιμα καί σχεδιασμένα νά ισχυρίζωνται τά αντίθετα. Ελπίζω, όμως, καί αυτό νά μέ οδηγήση σέ μιά ελευθερία, γιατί όταν κανείς συκοφαντήται άδικα, τότε κατά έναν περίεργο τρόπο απελευθερώνεται. Θέλω νά πιστεύω όμως ότι οι άνθρωποι πού μέ συκοφαντούν, κάποτε θά καταλάβουν τά λάθη τους, καί θά αντιληφθούν τό κακό πού προξενούν στήν κοινωνία μας μέ τά μίση καί τούς φανατισμούς καί στήν Εκκλησία μέ τά καπετανάτα, διαφορετικά θά λειτουργήση σκληρά καί αδυσώπητα ο πνευματικός νόμος.–

  • Προβολές: 2444