Σπύρος Παπασπύρου: Μέ πίστη καί λογική

Γράμμα Σπύρου Παπασπύρου Καθηγητή Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου
κ.κ ΙΕΡΟΘΕΟ

Σεβασμιώτατε,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ

Ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς Διαχείρισης τῆς Ζοφερῆς κρίσεως τοῦ τελευταίου διμήνου ἐπιτρέψτε μου νά καταθέσω τίς παρακάτω σκέψεις μου, ὡς «θυμίαμα ἐνώπιόν σας» μετ' ἀπείρων εὐχαριστιῶν γιά τό τεράστιο ἔργο πού προσφέρετε αὐτήν εἰδικά τήν περίοδο τῆς πανδημίας γιά ὅλους μας μετά παρρησίας τόσο πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὅσο καί πρός τό Ἔθνος ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων.

Ἐστέ βέβαιος ὅτι οἱ ἐν συνεχείᾳ ἐκτιμήσεις μου δέν ἀποτελοῦν μόνον προσωπικές ἀπόψεις, ἀλλά καί ἐκτιμήσεις καί ἀπόψεις τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῆς Ὑγιοῦς καί Πνευματικῆς μερίδας τῶν μή μικρόψυχων Πανελλήνων πού εἰσπράττουν καί κρίνουν τά δρώμενα χωρίς Παρωπίδες, Ἀνελαστικές προκαταλήψεις καί ἐπιδερμικές Ἰδεοληψίες.

Πείσατε, λοιπόν, θρησκευόμενους καί μή ὅτι ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΗ εἶναι Σύμβολο τοῦ θριάμβου τῆς Ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου καί ἐναντίον κάθε ἐπιβουλῆς, καί αὐτό δίνει Ἐλπίδα καί Αἰσιοδοξία διαχρονικά ἐδῶ καί 2000 χρόνια.

Αὐτήν τή Ζωή ἐμεῖς, λοιπόν, στήν παροῦσα φάση, Κλῆρος καί Λαός, θά πρέπει νά περιφρουρήσουμε καί νά τήν θωρακίσουμε στοχεύοντας ὁλιστικά καί πρώτιστα στήν ἀλώβητη Ψυχο-Σωματική ἀκεραιότητα καί Σωτήρια πορεία τοῦ Χριστεπώνυμου Λαοῦ καί τοῦ Ἔθνους ἡμῶν.

Ὄχι μόνον δέν κλονίστηκε ἡ πίστη τῶν Χριστιανῶν, ἰδίως κατά τήν κρίσιμη περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀλλά ἀντ’ αὐτοῦ ἰσχυροποίησε τήν πίστη καί τῶν ἀδυνάτων ἀφοῦ εἶχαν τήν εὐκαιρία νά προσευχηθοῦν ἀπό τό σπίτι τους μέ μεγαλύτερη εὐλάβεια, νά κατανοήσουν καλύτερα τόν ποιητικό Σοφό Λόγο τῶν Ἀκολουθιῶν ἀπαλλαγμένο ἀπό τήν πολύβουη περιρρέουσα ἠχορυπαντική ἀτμόσφαιρα πού ἐκπέμπει συνήθως ἡ παραδοσιακή ἐθιμοτυπική ἑορταστική παράμετρος καί πού συνέθλιβε στό παρελθόν τόν κατανυκτικό, Λειτουργικό καί Προσευχητικό λόγο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί εἰδικότερα τή στιγμή τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, πού φέτος εὐτυχῶς ἀπηλλάγη ἀπό τά «ποδοσφαιρικά» ἐφέ κροτίδων καί βεγγαλικῶν πού ἀλλοιώνουν αὐτό καθ' αὐτό τό νόημα τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Σεβασμιώτατε,

Στό πρόσωπό σας ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Χριστιανῶν ἀναγνώρισε ἕνα Θεόπεμπτο μέλος κοντά στόν Καθηγητή κ. Τσιόδρα, ὁ ὁποῖος διαχειρίζεται μέ τή Λογική καί μέ ἐπιστημονικά κριτήρια τήν πανδημία, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, σέ ἐσᾶς βλέπουμε ἕναν Πεφωτισμένο καί Πανελλαδικά πλέον ἀναγνωρισμένο καί ἀποδεκτό Ἱεράρχη – Ποιμενάρχη νά διαχειρίζεται καθημερινά ἕναν ἐξ ἴσου δύσκολο καί πολύ σοβαρό τομέα, ὁ ὁποῖος ἀφορᾶ εὔλογα διλήμματα, ἀλλά καί δυσκαμψίες καί ἀγκυλώσεις πού ἀφοροῦν ἐλάχιστους ἀπό τό Κληρολαϊκό, Ὀρθόδοξο Ποίμνιο.

Τά καταφέρνετε ἰδανικά χωρίς συγκρούσεις μέ τή Λογική τῆς Ἐπιστημονικῆς κοινότητος, ἀλλά παράλληλα μή παρερμηνεύοντας οὔτε κατά σπιθαμή κανόνες τῆς Πίστεως καί Πνευματικῆς Λατρείας.

Ἴσως, Σεβασμιώτατε, νά εἶναι ὁ πλέον δύσκολος καί κρίσιμος ρόλος πού ἐπωμισθήκατε ποτέ, ἀλλά λειτουργεῖτε εὐτυχῶς νουθετώντας συνεκτικά τό Ποίμνιο μέ Ὑπερβατικό Λόγο καί Σωτήριο τελικά.

Σᾶς θαυμάζουμε στίς τηλεοπτικές σας Συνεντεύξεις γιατί καταφέρνετε νά περνᾶτε, ὄχι μέ ὑπεκφυγές, μέσα ἀπό ἐρωτήσεις «ναρκοπέδιο» ἔμπειρων δημοσιογράφων, ἀλώβητος μ' ἕνα συγκερασμό Λογικῆς, ἀλλά καί Ἀταλάντευτης Χριστιανικῆς Πίστης χωρίς «ἐκπτώσεις» καί ἀπεμπολισμό Ἀξιῶν.

Οἱ Χριστιανοί Πανελλαδικά Σᾶς ἀποδέχονται πλέον ὡς Ἰατρό – Θεραπευτή τῶν ψυχῶν τους καί τῆς Πίστεώς τους.

Δικαιωθήκατε ἀνήμερα τῆς Ἀνάστασης μέ τά μηνύματα ἁπασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ποιμεναρχῶν, πού ἐξέπεμπαν μέ τό ἴδιο πνεῦμα μέ ἐσᾶς, ὑπερασπίζοντας τή Ζωή καί θωρακίζοντας τήν Πίστη.

Τό ἴδιο μήνυμα εὐτυχῶς ἐξέπεμπαν καί ὅλα τά δόγματα καί οἱ θρησκεῖες Παγκόσμια, κλείνοντας τίς πόρτες ἁπάντων τῶν Ναῶν, πράγμα πού σημαίνει καθολική ἀναγνώριση τοῦ ἀόρατου μέν ὑπαρκτοῦ δέ πρωτοφανοῦς κινδύνου. Αὐτό ἀπό μόνο του ἀποσείει τήν ὑποβάθμιση τῆς πανδημίας ἀπό μιά μειοψηφία ἀκίνδυνων ἡμιμαθῶν.

Σᾶς ἐμπιστεύθηκαν τόσο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ὅσο καί ἡ Ἱερά Σύνοδος νά μεταφέρετε πέρα ἀπό τίς προσωπικές σας ἀπόψεις καί τίς ἀπόψεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συνολικά, ἰδίως τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, καί τά καταφέρατε σέ ἄριστο βαθμό. Φαίνεται δέν ἦταν τυχαία ἡ ἐπιλογή νά ὁριστεῖτε Ἐσεῖς ὡς ὁ ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σ' αὐτή τήν πρωτοφανῆ κρίση.

Φανταστεῖτε ἄν ἐπικρατοῦσαν φωνές πού θά ὁδηγοῦσαν τούς πιστούς νά κατακλύσουν τίς Ἐκκλησίες τίς Ἑορτές καί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, Ἀντί Ἀναστάσεως θά θριάμβευε ὁ ΘΑΝΑΤΟΣ μέ ἑκατόμβη θυμάτων!!!

Τί ψυχή θά παρέδιδαν οἱ ὑποκινήσαντες σ' ἕνα τέτοιο ἐφιαλτικό καί ὑποθετικό Σενάριο ὑπερασπιζόμενοι δῆθεν τό Αὐστηρό τυπικό Ἐκκλησιαστικό Πρωτόκολλο Λατρείας τῶν πιστῶν πού θέλει ἡ προσευχή νά τελεῖται μαζικά καί ἀποκλειστικά μόνον ἐντός τῶν Ναῶν, θέτοντας σέ δεύτερη μοίρα τό Μέγιστο Δῶρο τοῦ Θεοῦ στούς πιστούς, τή ΖΩΗ;

Εὐτυχῶς ὅμως ὁ λόγος σας ἦταν Θεόπεμπτος καί τελικά Σωτήριος!

Νά εἶστε σίγουρος πάντως ὅτι ὁ Ἱστορικός τοῦ Μέλλοντος θά σᾶς ἀναφέρει σάν τό Πεφωτισμένο Πηδαλιοῦχο πού ὁδήγησε ἐπιτυχῶς μέ ἀσφάλεια τό Ποίμνιο κατά τή διάρκεια αὐτῆς τῆς Ζοφερῆς πανδημίας.

Ἑκάστου, ἐξ ἄλλου, ἐξ ἡμῶν οἱ πράξεις κρίνονται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος καί ΕΣΕΙΣ μέχρι τώρα παίρνετε ΑΡΙΣΤΑ.

Ἐμᾶς τούς Ναυπάκτιους, πού ζοῦμε στά μεγάλα Ἀστικά κέντρα μᾶς κάνετε ὑπερήφανους, βλέποντας τόν Ποιμενάρχη τῆς μικρῆς μας πληθυσμιακά Μητρόπολης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, νά πρωτοστατεῖ καί νά ἡγεῖται τῆς Διαφύλαξης τοῦ Ἑλλαδικοῦ Χριστεπώνυμου ποιμνίου ἀπό παντός κινδύνου (ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ, ὁρατοῦ καί ἀοράτου).

Τέλος, διαβλέποντας μακρά – δυσοίωνη καί ἀνηφορική ἀκόμη τήν πορεία τῆς κρίσεως τόσο ὑγειονομικά ὅσο καί οἰκονομικά, εὔχομαι καί προσεύχομαι ὁ Παντοδύναμος νά σᾶς δίνει Κουράγιο, Ἐπιμονή, Ὑπομονή καί Φώτιση γιά νά συνεχίσετε τό ἐργῶδες, ἀλλά καί πολύ πετυχημένο μέχρι τώρα ρόλο τοῦ ΠΟΔΗΓΕΤΗ τοῦ Χριστεπώνυμου Λαοῦ, τόσο ὡς θεματοφύλακας τῆς Ἐκκλησίας μας ὅσο καί ὡς προστάτης τῶν Ψυχῶν ἀλλά καί τῶν Σωμάτων ἡμῶν.

ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ!

Μέ Σεβασμό καί Ἐκτίμηση,
Σπύρος Παπασπύρου
Α.Ε Καθηγητής Ἰατρός Παν/μίου Ἀθηνῶν

29 Ἀπριλίου 2020

 

Διαβᾶστε καὶ τὴν ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου

  • Προβολές: 62

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance