Ἡ ἀπάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου

Κύριον
Σπυρίδωνα Παπασπύρου
Ἰατρόν - Καθηγητήν Πανεπιστημίου,
Ἀθῆναι


Ἀγαπητέ κ. Καθηγητά,
Χριστός ἀνέστη!

Ἔλαβα τό γράμμα σας μέ τό ὁποῖο μέ συγχαίρετε γιά τήν στάση μου κατά τήν διάρκεια τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (covid-19) ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας.

Ἦταν πράγματι τό γράμμα σας ἐπιστηρικτικό στίς προσπάθειες πού ἔκανα, νά ἐνημερώσω τούς δημοσιογράφους γιά τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας, νά καθοδηγήσω ποιμαντικά τούς Χριστιανούς τῆς περιφερείας μας καί ἄλλων περιφερειῶν πού συμμετεῖχαν μαζί μας, κατά τήν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τήν Μεγάλη Σαρακοστή, τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Πάσχα, καί νά προτρέψω τήν Κυβέρνηση νά δώση ἕνα χρονοδιάγραμμα γιά τό ἄνοιγμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Τό ἔργο αὐτό μέ τίς τρεῖς μορφές του ἦταν κοπιῶδες καί πολυϋπεύθυνο καί μόνον μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τό ἔφερα εἰς πέρας. Ἐπίσης, μέ βοήθησε καί τό ὅτι δέν τό ἐπιδίωξα, δέν τό ἤθελα, δέν τό γνώριζα ἐκ τῶν προτέρων πρίν ληφθῆ ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἔτσι ζήτησα τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ἱκανοποιηθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, γιατί ὁ καθένας θά ἤθελε νά ὑποστηρίζω αὐτό πού ὁ ἴδιος σκέπτεται καί ἐπιθυμεῖ. Φυσικά αὐτό δέν εἶναι δυνατόν νά γίνη. Ἔτσι, ἔκανα τό ἔργο αὐτό πού μοῦ ἀνέθεσε ἡ Ἐκκλησία μέ προσευχή, φόβο Θεοῦ, ὑπακοή στήν Ἐκκλησία καί ὅσο μποροῦσα μέ σοβαρότητα. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα κριτής μου θά εἶναι ὁ Θεός. Πάντως, ἐκτίμησα τήν ἀγάπη καί πρός τό πρόσωπό μου, τήν εὐρυχωρία τῆς καρδιᾶς σας καί χαίρομαι, γιατί κατάγεσθε ἀπό τήν περιφέρειά μας καί ἀποτελεῖτε ἕναν λαμπρό διάκονο τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης.

Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς δίνη ὑγεία, δύναμη στό ἔργο σας γιά νά βοηθᾶτε μέ τά πολλά χαρίσματά σας.
Ὁ Θεός νά ἀναπαύση καί τήν ἐκλεκτή σύζυγό σας Εὐδοκία.

Μέ θερμές εὐχές
† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου
Ἱερόθεος

  • Προβολές: 66

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance