Κατάλογος Ἐπισκόπων καὶ Μητροπολιτῶν Ναυπάκτου

του Αρχιμ. π. Ειρηναίου Κουτσογιάννη

Στο προηγούμενο Τεύχος της “Παρέμβασης” δημοσιεύσαμε κατάλογο των γνωστών Επισκόπων της Επισκοπής Ναυπάκτου (343-900) και κατάλογο των γνωστών Μητροπολιτών της Μητροπόλεως Ναυπάκτου (900-1367). Στο τεύχος αυτό δημοσιεύουμε κατάλογο Μητροπολιτών της Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Άρτης από της ιδρύσεώς της μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνος (1367-1600). Κύριες πηγές για την σύνταξη του καταλόγου αυτού, υπήρξαν οι εξής μελέτες: Σεραφείμ Ξενοπούλου του Βυζαντίου, Δοκίμιον Ιστορικόν περί Άρτης και Πρεβέζης, εν Αθήναις 1884 (Άρτα 1986), Βασιλείου Ατέση, Επισκοπικοί Κατάλογοι της Εκκλησίας της Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι σήμερον, εν Αθήναις 1975, Σωφρονίου Παπακυριακού, Κατάλογος Μητροπολιτών Ναυπάκτου και Άρτης (1204-1828), περ. Εκκλησία, 26 (1950), σελ. 152-3, 226-7, 241-2, και Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, Επισκοπικοί Κατάλογοι των εν Ηπείρω και Αλβανία Επαρχιών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Ηπειρωτικά Χρονικά (ΗΧ), έτος 12ον (1937), εν Ιωαννίνοις, σελ. 11-70.

Γ’ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΗΣ

Ματθαίος Α’ ο από Λευκάδος, 1367. Εγκαταστάθηκε προσωρινά στην Άρτα, αφού η Ναύπακτος τελούσε υπό Ιταλική κατοχή.

Νικήτας Β’, 1377. Σε αθηναϊκό κώδικα του 1377 αναφέρεται το όνομα του “Νικήτα του ιερωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου”.

Ματθαίος Β’, 1382-1386. Επίσκοπος Κερνίτσης διωρίσθηκε Μητροπολίτης Ιωαννίνων “επέχων και τον Ναυπάκτου θρόνον”.

Γαβριήλ Β’, 1386. Μητροπολίτης Ιωαννίνων ο οποίος “επείχε” την θέση του Ναυπάκτου, όπως ο προκάτοχός του.

Μαρτύριος, 1437. Αναφέρεται η κοίμησίς του το έτος αυτό σε σημείωμα χειρογράφου Ευαγγελίου της διαλυμένης σήμερα Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μυρταρίου Βόνιτσας.

Θεοδόσιος, 1451. Αναφέρεται η εις Επίσκοπον χειροτονία του σε άλλο σημείωμα του ιδίου χειρογράφου Ευαγγελίου.

Ματθαίος, Γ’ 1467. Αναφέρεται “κατά Ιανουάριον 1467”.

Νεόφυτος, Α’ 1476. Υπογράφει ως “Ναυπάκτου” σε έγγραφο του έτους αυτού.

Δωρόθεος, 1477. Αναφέρεται “κατά Ιούνιον 1477”.

Γεράσιμος, ο Χοϊδάς 1480. Αναφέρεται ως “Ναυπάκτου και Νικοπόλεως”.

Ευθύμιος, 1507. Είναι ο πρώτος Επίσκοπος που χρησιμοποίησε τον τίτλο “Ναυπάκτου και Άρτης”. Αναφέρεται στο κτιτορικό του Μοναστηριού του Τιμίου Προδρόμου Δερβεκίστης.

Ιάκωβος, Α’ 1510. Απαντάται “εν έτει 1510, ως εικάζεται εκ τινος επιγραφής”.

Ακάκιος, Α’ 1516, 1520. Χειροτόνησε Ιερέα τον υποτακτικό του, Όσιο Δαβίδ τον Γέροντα (τόν εν Ευβοία).

Αθανάσιος, 1535. “Τω 1536 ο Παχώμιος Ρουσάνος καταγγέλει Ιωαννίκιόν τινα προς τον Ναυπάκτου - Άρτης Αθανάσιον, ότι μηχανορραφών εζήτει να διορισθή Μητρπολίτης Ναυπάκτου”.

Κύριλλος Α’, 1541.

Γρηγόριος Α’ ο Ξηροποταμηνός, 1544. Διετέλεσε Πατριαρχικός Πρωτοσύγκελλος και αναφέρεται ως “ευλαβής, μουσικός κάι ενάρετος”.

Παρθένιος Α’, 1546. Κατήγετο από τα Ιωάννινα και διετέλεσε Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης επί Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και επί Πατριάρχου Διονυσίου του Β’.

Κύριλλος Β’, 1550.

Γαβριήλ Γ’, 1561.

Ιωακείμ, 1564, 1565, 1570. Υπέγραψε το 1564 “κατά Κρούσιον εν Τουρκογραικία εδαφ. 174”, το 1565 υπόμνημα Μητροφάνους από Καισαρείας και το 1570 Συνοδική απόφαση για τον Μητροπολίτη Μονεμβασίας Μακάριο.

Δαμασκηνός ο Στουδίτης, 1574(;)-1577. Λόγιος, ενάρετος και πολυγραφώτατος Μητροπολίτης, συγγραφεύς του γνωστού βιβλίου “Θησαυρός Δαμασκηνού υποδιακόνου του Στουδίτου”.

Μητροφάνης, 1577-1580. Υπέγραφε το έτος 1580 τις επιστολές της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως προς τον Τσάρο της Μοσχοβίας.

Παρθένιος Β’, 1580-1581. Υπέγραψε το 1580 Πατριαρχικό Σιγίλλιο “περί της εν Μετεώροις Μονής του Σωτήρος Χριστού”.

Γαβριήλ Δ’ ο Γκόρας, 1581-1589. Αναφέρεται το 1581 η εκλογή του και το 1589 (24 Ιουνίου) ο θάνατός του.

Μακάριος Α’, 1590.

  • Προβολές: 1648

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance