Γραπτὰ Κυρήγματα: Κυριακή, 13 Ιουλίου

Εωθινό Δ´ , Λουκ. κδ´ , 1-12

Ερμηνεύοντας τα Εωθινά Ευαγγέλια, δηλαδή τα Ευαγγέλια τα οποία διαβάζονται κατά την διάρκεια του Όρθρου των Κυριακών και αναφέρονται στην Ανάσταση του Χριστού, σήμερα θα δούμε το Ευαγγέλιο που διαβάστηκε το πρωΐ στον Όρθρο και αυτό είναι το τέταρτο (Δ´ ) Εωθινό.

Το σημερινό Ευαγγέλιο άναφέρεται σε δύο επισκέψεις στον Τάφο του Χριστού. Η μία επίσκεψη ήταν των Μυροφόρων γυναικών, ήτοι της Μαρίας της Μαγδαληνής, της Ιωάννας και της Μαρίας της του Ιακώβου, και η άλλη επίσκεψη ήταν του Αποστόλου Πέτρου. Το σημαντικό είναι ότι όλοι αυτοί δεν είδαν τον Αναστάντα Χριστό, αλλά οι μεν γυναίκες είδαν δύο νέους με αστραφτερές στολές, που ήσαν οι άγγελοι, και ο Πέτρος είδε μόνον τα σάβανα, τα οποία βρίσκονταν στον τάφο του Χριστού.

Κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, όταν διαβάζη κανείς τα γεγονότα της Αναστάσεως, ότι πρώτες πήγαν στο μνημείο οι γυναίκες που λέγονται μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες στην συνέχεια απήγγειλαν στους μαθητές το γεγονός της Αναστάσεως, αλλά συνήθως οι μαθητές δεν δέχονταν αμέσως την πληροφορία των γυναικών.

Οι μυροφόρες γυναίκες είχαν πνευματική ανδρεία και μεγάλη πίστη, γι’ αυτό αξιώθηκαν της μεγάλης τιμής να γίνουν ευαγγελίστριες των Ευαγγελιστών και απόστολοι των Αποστόλων. Με τον τρόπο αυτόν έγινε και η αποκατάσταση της γυναικείας φύσεως. Όπως γνωρίζουμε πρώτη αμάρτησε η Εύα και στην συνέχεια μετέφερε την πτώση στον Αδάμ. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού διορθώνεται αυτό και έτσι πρώτες πιστοποιούν το θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού οι γυναίκες και μεταφέρουν το μήνυμα αυτό στους μαθητάς.

Έπειτα, τόσο οι Μυροφόρες γυναίκες όσο και ο Απόστολος Πέτρος, αισθάνθηκαν απορία όταν εισήλθαν στο μνημείο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το μνημείο στο οποίο ετέθη ο Χριστός δεν ήταν κάτω στην γή, αλλά μέσα σε ένα βράχο. Μέσα στο μνημείο αυτό εισήλθαν οι Μυροφόρες γυναίκες και ο Απόστολος Πέτρος. Μπαίνοντας, λοιπόν, στο μνημείο και βλέποντας ότι ήταν άδειο, παρά μόνον υπήρχαν τα οθόνια, δηλαδή τα σάβανα, αισθάνθηκαν απορία. Βέβαια, ο Χριστός είχε προαναγγείλει την Ανάστασή Του, αλλά είναι τόσο μεγάλο γεγονός η Ανάσταση ενός ανθρώπου και μάλιστα να αναστηθή ο ίδιος με τις δικές του δυνάμεις, όπως έγινε με τον Χριστό, που ανέστησε το σώμα η θεότητά Του, που κινείται πέρα από την λογική και τα ανθρώπινα δεδομένα. Η απορία και η δυσπιστία μπροστά στο γεγονός αυτό είναι φυσικό στα ανθρώπινα δεδομένα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία του Αναστάντος Χριστού όλα, και τα πλέον παράδοξα, μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Οι γυναίκες είδαν δύο αγγέλους με λαμπρές φορεσιές, που ήταν το φως του Θεού, που λαμβάνουν οι άγγελοι με την προσέγγισή τους στον Θεό. Και βέβαια, ο άνθρωπος πρώτα συναντά διαφόρους ανθρώπους που είναι άνθρωποι του Θεού, που του μεταδίδουν το μήνυμα της Αναστάσεως, και ύστερα, ανάλογα με την υπακοή που δείχνει σε αυτούς και ανάλογα με την τήν οικονομία του Θεού, αξιώνεται να δη και τον ίδιο τον Αναστάντα Χριστό. Η υπακοή στους πνευματικούς μας πατέρας και τους αγίους της Εκκλησίας μας είναι ένα απαραίτητο στάδιο προετοιμασίας για την μεγάλη εμφάνιση του Χριστού και την προσωπική επικοινωνία και κοινωνία μαζί Του.

Οι άγγελοι είπαν στις μυροφόρες γυναίκες: “Τί ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών; ουκ εστιν ώδε, αλλ’ ηγέρθη”. Ο Θεός της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν είναι ένας Θεός που ζη ανάμεσα στους νεκρούς, δεν είναι ένας νεκρός Θεός, αλλά Θεός ζών, δηλαδή ζωντανός. Όποιος θέλει να το βιώση αυτό εκ πείρας ας υπακούση στους συγχρόνους αγγέλους, που είναι οι άγιοι, ας ακολουθήση τις συμβουλές τους και τότε θα το διαπιστώση προσωπικά και βεβαίως θα αναστηθή και εκείνος από τα έργα της αμαρτίας.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 2305